Menighetsblad på nett

Her kan du lese gamle menighetsblad. Nå har også vårt nye menighetsblad kommet. Kime er ett magasin fra Den Norske kirke i Indre Østfold. Dette magasinet er ment til å erstatte menighetsbladene i de fem gamle kommunene, og være ett organ som speiler det vi driver med innen kirke i vår kommune