Ungdom

Her får du mer informasjon om både ungdomsklubben "KRIK Ka Du trur" og konfirmasjon.