Musikk og kultur

Vi er glade for å bruke lokalene våre til konserter. Det arrangeres forskjellige typer konserter både i kirken og i kapellet. Noen er menigheten selv arrangør for. Andre er utleiekonserter med både lokale og andre musikere. Det er noen konserter som er årvisse med kortere eller lengre tradisjoner, mens andre “kommer og går”.

På formiddager en gang pr måned har vi Krokonserter med fri entré på Kirkekroa, oftest i samarbeid med Den Kulturelle Spaserstokken. Her musiserer lokale musikere fra distriktet, men også mer kjente norske artister.

En gang pr måned inviterer vi til Sangkveld for damer i Askim Prestegård. Da samles vi i stuene for en uhøytidelig sangstund etter “ønskekonsert-konseptet”, vi har en pause med enkel bevertning og avslutter med liturgisk kveldsbønn.

Vi har også to andre arenaer for konserter/kulturelle arrangementer i tilknytning til Askim menighet, og det er Askim Normisjon med Temakvelder og Stiftelsen Askim Prestegård med Prestegårdskvelder. Disse arrangementene gir rom for litt andre typer arrangementer enn kirke og kapell, både i form av kåseri, foredrag, samtale og mer intime konserter.

Askim menighet har et godt samarbeid med lokale aktører, blant andre Kulturskolen, Frelsesarmeen, Smaalenene Jazzklubb, Kraftfestivalen og Musikk-Dans-Dramalinjen ved Askim videregående skole. Disse bidrar inn mot gudstjenester og andre tilstelninger i menigheten vår.

Askim kirkes Jentekor er et unikt kortilbud for jenter fra 2. klasse og oppover. Korets dirigent er sangpedagog, og det legges stor vekt på sangteknikk og riktig stemmebruk. Koret øver i kirken annenhver mandag.

For ungdommer i ungdomsskolealder og oppover er det mulig å bli med i Askim Soul Children, som drives av Askim Normisjon. Koret synger musikk i stilartene gospel, pop og soul, og det drives av dirigenter som er “eldre ungdommer”. Soul Children øver på Normisjonshuset hver onsdag.

Askims kor, musikkgrupper og solister bidrar ofte inn mot gudstjenestene våre.

Noen gudstjenester og kveldsarrangementer berikes også av Prosjektkor, som øver 2-3 ganger før opptreden. Det er kantor som inviterer inn til og leder Prosjektkoret.