Misjonsprosjekt i Askim menighet

Hovedbilde for tema

Askim menighet har misjonsavtale med Den Norske Israelsmisjon fra 2023-2025 for å styrke menighetens engasjement og misjonsansvar for det jødiske folket.

Menighetens oppgaver:
• Forbønn
• Økonomisk støtte til prosjektet.
• Informasjon om Israelsmisjonens arbeid til menigheten.

Israelsmisjonens oppgaver:
• Gi menigheten oppdatert informasjon om prosjektet og misjonsarbeidet.
• Prioritere besøk i menigheten.
• Bistå med materiell og annen hjelp til planlegging og gjennomføring av misjonsmøter og andre arrangementer.
• Gratis abonnement på misjonsbladet Først.
• Bistå menigheten med opplegg for reiser til Israel og Øst-Europa

Mer info se: www.israelsmisjonen.no
For info om Israelsmisjonens ungdomsbevegelse:
www.return2sender.no

Kontaktperson i menigheten: Arne Kjell Raustøl (46253193)
Kontaktperson fra Den Norske Israelsmisjon: Kjetil Morken (90193491) og Torgeir Flateby (91391248)