Menighetsbladet på nett

Kime er et magasin fra Den Norske kirke i Indre Østfold. Dette magasinet er ment til å erstatte menighetsbladene i de fem gamle kommunene, og være ett organ som speiler det vi driver med innen kirke i vår kommune. De gamle menighetsbladene kan du også finne her.

Menighetsbladet på nett