Vil du være med å bidra i Askim menighet?

Engasjement FOR ANDRE er noe av det som motiverer over 60 % av befolkningen i Norge til å bidra med frivillig arbeid. Hva motiverer deg til å bidra som frivillig i Askim menighet eller andre sammenhenger?

Vi vil invitere deg med i ulike tjenestefellesskap med andre og gi deg den opplæringen og veiledningen du ønsker og trenger. Vi ønsker at flere skal oppleve oppgaven som inkluderende og trosstyrkende og ikke minst at du får oppleve at folk i Askim blir møtt med tro, håp og kjærlighet.

Askim menighet ønsker at gudstjenestene og de kristne fellesskapene skal være kraftkilden til frivillig arbeid og nestekjærlighet.

Frivillig tjeneste har mangfoldige uttrykk. Noen ganger er frivillighet knyttet til hendelser som varer noen timer, men det kan også være en del av en regelmessig tjeneste over flere år.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg for å høre om ditt engasjement og bli kjent med deg! Nedenfor er mange aktiviteter og ulike oppgaver nevnt, men det er viktig å understreke at det ikke dekker alt. Ta kontakt med sokneprest Magne Torbjørnsen 414 20 766 eller diakon Solfrid Habte-Sønsteby 469 60 308.