Ungdom

I Askim menighet har vi flere ulike tilbud til deg mellom 13-18 år, dette kaller vi trosoppplæring. Noen aktiviteter skjer hver uke, og noe skjer en gang i året. Invitasjoner til aktivitetene sendes ut til døpte, men har du venner som ikke får invitasjoner så be de om å ta kontakt, for her er alle velkommen, selv om man ikke står som medlem av kirken.