Diakoni og Misjon

Diakonien skal gjennomsyre hele menighetens virksomhet, slik Bibelen lærer oss at tro og liv henger sammen. Diakoni og misjon hører sammen. Vår menighet har to misjonsprosjekt som dere kan lese mer om under "Misjon".

Det utøves diakoni på mange områder i Vår Frelsers menighet, både uttalt og i det stille. Det er likevel enkelte områder i menighetens virksomhet som betegnes som diakonale. Menigheten har vedtatt sin diakoniplan, og diakonen leder det diakonale arbeidet i menigheten i samarbeid med diakoniutvalget.

Sammen med rundt 50 frivillige medarbeidere (i tillegg til 40 i fasteaksjonen) og andre ansatte, utøves alle disse diakonale tiltakene på en god måte. Menigheten har eget misjonsutvalg som utøver ansvaret for menighetens misjonsprosjekter: SAT 7 i regi av Norsk Misjonsselskap og "Stefanusbarna i Egypt" i regi av Stefanusalliansen.