Musikk og kultur

Musikk er et bærende element i kirkens virksomhet. Den er med oss gjennom alle livsfaser og den når mennesker der hvor ordene ikke strekker til. I Harstad kirkelige fellesråd finnes det ulike kor- og kulturtilbud som retter seg mot alle aldersgrupper.

Er du interessert i å være med og synge i kor – ta kontakt!