Trosopplæring / Barn og unge

Hovedbilde for tema

Kirken for barn og barnefamilier

Trosopplæring er et samlebegrep for aldersrettede arrangementer som gjennomføres i en årssyklus. Hvert år skal barn, som er medlemmer i Den norske kirke, motta et brev i posten med invitasjon til et arrangement i en av våre kirker i Halden. På disse arrangementene deles det ut en gave til barnet/familien, som skal inspirere og hjelpe foreldene med å la barna bli kjent med kristendommen. Det kan f. eks. være en bok med bibelfortellinger eller enkle kveldsbønner.

Trosopplæringen er systematisk og satt inn i en helhetlig plan. Invitasjonene sendes ut til årskull, hvilket betyr at noen "9-åringer" har fylt 9 år når arrangementet gjennomføres, mens andre fortsatt er 8 år. Dette gjør at alle som går på samme skoletrinn inviteres til samme type arrangement. 

I Halden sendes brev i posten med invitasjon til følgende arrangementer:

 • 1-, 2- og 3-åringer: Småtrolla i Berg og Familiesang i Asak
 • 4-åringer: Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, ofte ifm. kirkens høsttakkefest
 • 5-åringer: Kirkerotteteater
 • 6-åringer: "Helt førsteklasses" familieformiddag i Tistedal
 • 7- og 8-åringer: Fastelavnssøndag
 • 9-åringer: Tårnagentlørdag i Idd eller Rokke kirke
 • 10-åringer: Bandgudstjeneste
 • 11-åringer: "Lys Våken", overnatting i kirkerommet
 • 12-åringer: "Kode B", en kveld om den røde tråden i Bibelen
 • 13-åringer: Ungdomskor
 • 14-åringer: Konfirmasjonsundervisning
 • 15-åringer: Konfirmasjon
 • 16-18-åringer: Ledertrening

I tillegg har vi grupper som ruller og går gjennom året. Det er babysang i Asak kirke, Småtrolla i Berg kirkestue, familiesang i Asak kirkestue, barnekor og ungdomskor i Immanuels kirke. Søndager er det søndagsskole på Rokke bedehus. Der møtes også barn på Yngres og ungdommer på "Et sted å være".

Velkommen til alle våre arrangementer og grupper! Ta gjerne kontakt med en av personene nedenfor for mer informasjon.

ARRANGEMENTER

Kontakt