Dagens bibelord

Salmene 6,2–11

Dagens bibelord 16.07.2024

Salmene 6,2–11


2  Herre, refs meg ikke i din vrede,
straff meg ikke i din harme!
3  Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak.
Helbred meg, Herre, kroppen skjelver av redsel,
4  min sjel er grepet av frykt.
Herre, hvor lenge?

5  Herre, vend deg hit og fri meg ut,
frels meg i din miskunn!
6  Hvem av de døde kaller på deg?
Ingen i dødsriket priser deg.

7  Jeg er trett av å klage.
Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt,
sengen drypper av gråt.
8  Mitt øye er sløvet av bitter sorg,
eldet fordi mange står imot meg.

9  Bort fra meg, alle som gjør urett!
For Herren hører min gråt.
10  Herren lytter til mitt rop om nåde,
Herren tar imot min bønn.

11  Alle mine fiender skal bli til skamme og skjelve av angst.
Brått skal de snu seg bort i skam.

Kilde: www.bibel.no