Velkommen til dåp!

Det er ulike grunner til å velge dåp. De fleste som velger dåp for barnet sitt, gjør det fordi det er en viktig tradisjon i familien. Mange mener også at den kristne arven er viktig å føre videre til neste generasjon, enten man har en sterk gudstro eller ikke. Dåpen gir barnet et godt utgangspunkt for egne valg senere i livet.

Barn som er døpt, blir registrert som medlemmer i kirken, og får senere invitasjoner til å delta i aktiviteter og arrangementer som f.eks. babysang, 4-årsbok, søndagsskole, fredagsklubb og konfirmasjon. På denne måten kan kirken, foreldre og faddere følge opp ansvaret med å gi barnet en "kristen" oppdragelse. Det betyr at barnet får lære om de viktigste personene og hendelsene i bibelhistorien og den kristne tro, og lære å kjenne viktige kristne verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Det gir et solid fundament for livet, og muligheten for å gjøre gode valg. Det handler om tro, håp og kjærlighet. I Den norske kirke blir de fleste barn døpt når de er mellom 2 og 6 måneder gamle, men hvert år er det også flere større barn, tenåringer og voksne som lar seg døpe. Barn som ikke er døpt, finnes ikke lenger i kirkens register, og mottar heller ikke informasjon og invitasjon til noe av det som skjer.

Vi ber om at alle dåp bruker påmeldingsskjemaet dere finner ved å velge "Påmelding til dåp i Gjerdrum".

Ta kontakt med kirkekontoret på telefon 66 10 61 21 eller e-post gjerdrum@kirken.no dersom du har spørsmål.

Sitat

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Markus 10,14