Om Rolvsøy kirke

Rolvsøy kirke ble innviet 2. oktober 1908. Kirken er bygget i romansk stil i pusset tegl. Kirken ligger ved Riksvei 109, adresse Kirkeveien 50. Kirken har kapasitet til totalt 436 mennesker, da er galleriet med 22 plasser medregnet.

Om Rolvsøy kirke

Rolvsøy prestegjeld - Rolvsøy sokn
Rolvsøy prestegjeld ble utskilt fra Tune i 1911. Fra 1911 til 1993 var Rolvsøy også egen kommune.
Nå utgjør soknet, Rolvsøy menighet, den nordlige delen av Fredrikstad kommune.

Rolvsøy kirke 
Rolvsøy kirke skal være den første i Norge med kor i vest og tårn øst for skipet. Teglmurene står på granittsokkel og er utvendig pusset og kalket. Tårnet har rundbuet portal og trappehus i nord og syd. 
 
Prestegjeldets historie
Rolvsøy hørte tidligere til Tune prestegjeld, og folk måtte gå helt til Tune for å komme til gudstjeneste. Det var en lang tur for folk som skulle ha barn til dåpen, for konfirmantene som "gikk for presten" eller for dem som skulle følge sine kjære til graven.
20. september 1900 bestemte Kongen ved kongelig resolusjon at det skulle opprettes et residerende kapellanembete i Tune, og kapellanen skulle bo på Rolvsøen, som det den gang het. Han holdt gudstjenester på bedehuset Elim som nettopp var bygget.
I 1904 ble det bestemt at Rolvsøen skulle bli eget anneks under Tune prestegjeld. Ved kongelig resolusjon 9. desember 1910 ble det bestemt at det residerende kapellaniet skulle nedlegges og Rolvsøy annekssogn fraskilles Tune prestegjeld og overgå til et eget Rolvsøy prestegjeld. Dette skjedde fra 1. januar 1911. Fra samme dato skjedde en annen viktig endring. Ved kongelig resolusjon 20. desember 1910 var det blitt bestemt at Tune herred skulle deles og et nytt Rolvsøy herred opprettes. Det nye herredet fikk de samme grenser som prestegjeldet. Navnet Rolvsøen gikk nå ut av bruk.
Den første sogneprest i det nye prestegjeldet var Rudolph Wilhelm Bang. Han hadde tidligere vært residerende kapellan i Tune med bolig i Rolvsøy.

Kirken bygges
Rolvsøy kirke ble innviet 2. oktober 1908.
Grunnstenen ble lagt ned 22. august 1907. Den dagen hendte det noe trist. Noen menn klatret opp på murene som var bygd et lite stykke opp. Så ramlet den ene muren sammen, og en mann slo seg så alvorlig at han døde noen dager etter.
Sammen med grunnstenen ble det murt inn et brev som prestene hadde skrevet under på og noen munter somvar i bruk i 1907.
Det hadde vært mye diskusjon om hvor kirken skulle stå. De som bodde på Hauge, ville ha den der, og de som bodde på Rekustad, ville at den skulle bygges der som den står, på Nes. En spøkefugl skrev i avisen og foreslo at de kunne bygge kirken på en flåte på elven og så taue den opp og ned, slik at alle fikk viljen sin...
Det var også diskusjon om navnet. Noen ville at den skulle hete Rolvsøen kirke, andre foreslo Hans Nielsen Hauges kirke. De siste vant med knapt flertall, men departementet ville ikke godkjenne navnet.

Kirkens utseende
Kirken er bygget i romansk stil, og medregnet tårn og kor er den 33,3 meter lang og 15,5 meter bred. Tårnet er omtrent 37 meter høyt. Kirken er oppført i tegl av byggmester Axel Bronn fra Fredrikstad etter tegning av arkitekt G.Gulbrandsen.
Kirkebygget har kor i vest med sakristi i nord og syd og kraftig tårn øst for skipet. I sakristiet henger malerier av prestegjeldets fem første sogneprester samt fotografi av den sjette.
Kirken gjennomgikk en omfattende restaurering i 1956-57. Da ble ovnene tatt ut, og man gikk over til elektrisk oppvarming.
I 1983 ble det lagt nytt gulv.
Ved innvielsen var kirkens tak beiset mørkt. Prekestolen, panelet i koret og benkene var grønne. Senere ble det som var grønt, malt blått.
Kirken har 400 sitteplasser.
Det var ingen altertavle i begynnelsen, men et stort sirkelrundt glassmaleri("Betlehemsstjernen") i korveggen. På veggen bak alteret var det malt et kors. Altertavlen ble avduket 19. september 1948. Den er malt av Rolvsøy-kunstneren Anton Gundrosen og har Jesu oppstandelse som motiv. Glassmosaikk-vinduet ble da murt igjen.
Kirken har hatt tre orgler. Det nåværende orglet, som står på galleriet, er bygget av orgelbygger Eystein Gangfløt og ble tatt i bruk i 1984. I tårnbygningen er det innredet et rom med kontor for organisten og skap for oppbevaring av konfirmantkapper.
Døpefonten er av klebersten og kalkformet. I tårnet henger to klokker fra O. Olsen & Søns klokkestøperi. Klokkenes vekt er 166,5 og 126,5 kilo.

Kapell, kirkegård og minnestener
30. desember 1924 ble det vigslet et kapell til bruk ved begravelser. Kapellet viste seg etterhvert å ikke holde mål, og til slutt foregikk de fleste begravelser fra kirken. Et nytt kapell, bygget på samme sted som det første, ble vigslet 2. juni 1977. Det har 180 sitteplasser i skipet og 30 på galleriet. Kapellet er tegnet av arkitekt Kolbjørn Martinsen, Greåker. Alterpartiet er dekorert av Anton Gundrosen.
En prestegård ble bygget samtidig med kirken. Den var i bruk frem til 1987, da den ble revet, og tomten lagt ut til kirkegård.
Kirkegården, som ble innrettet etter en plan av amtsgartner Oscar Schie, er utvidet flere ganger.
Utenfor kirken står en minnesten over sjømenn fra Rolvsøy som omkom under siste verdenskrig, og en minnesten over Hans Nielsen Hauge.

Stoffet er hentet fra brosjyren "Rolvsøy kirke" utgitt av Rolvsøy menighetsråd 2002.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Rolvsøy menighet

ROLVSØY KIRKE, kapell og menighetssenter ligger samlet i Kirkeveien 50.

 

KONTAKT OSS

E-post: rolvsoy-menig@fredrikstad.kirken.no

KIRKETORGET

I Fredrikstad betjener alle menighetene i Fredrikstad.

Kirketorget er åpent mandag til fredag kl.09.00-15.00.

Telefon: 69 95 98 00.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"