Velkommen til dåp!

Dåpen er en gave. Gjennom dåpen blir vi en del av et felleskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Dåpen gir medlemskap i Den norske kirke og den verdensvide kirke. Alle døpte er fullverdige medlemmer av kirken! I Den norske kirke blir de fleste døpt når de er 2-6 måneder gamle, men hvert år er det også flere større barn, tenåringer og voksne som lar seg døpe.

Ta gjerne kontakt med Kirkens serviceorgan i Fredrikstad: Kirketorget på telefon: 69 95 98 00. E-post: post@fredrikstad.kirken.no Mer informasjon finner du nedenfor.