Bryllup

Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner til stede.

Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirken kan være enkelt eller påkostet. Brudeparet kan være unge eller godt voksne, kvinne og mann, eller to av samme kjønn. Den norske kirke tilbyr kirkelig vigsel til alle par som ønsker dette. Kirkemøtet vedtok i 2017 en ny liturgi som kan benyttes både av likekjønnede og ulikekjønnede par.

Den norske kirke har etter dette to liturgier for inngåelse av ekteskap. Vigsel 2003 gjelder fremdeles bare for ulikekjønnede par. De som skal bli viet kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken blir livet lagt frem for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har giftet seg borgerlig, er velkommen til kirken for å be om forbønn for samlivet. For dette har kirken en egen liturgi.