Ulike gudstjenester

Ikke som alle andre!

I Strømsø kirke er det gudstjeneste hver onsdag og noen høytids- og festdager. Gudstjenesten på onsdag er en enkel hverdagsmesse med lystenning, en forståelig preken, nattverd, 2-3 salmer og instrumentalmusikk.

Sommer 2022: I hele juli og første del av august er hverdagsmessen flyttet til kl. 14.

Suppen utgår, men hvis været tillater det, steker vi vafler på gressplenen etter gudstjenesten. Fra 24. august er hverdagsmessene tilbake på kveldstid med et fellesmåltid (suppe) fra kl. 17 før gudstjenesten begynner kl. 18.

Av spesielle gudstjenester kan vi nevne messe for verdighet og håp og den tradisjonelle speidergudstjenesten på 17. mai om våren og regnbuemessen under Drammen Pride 14. august 2022.