Ulike gudstjenester

Ikke som alle andre!

I Strømsø kirke er det gudstjeneste hver onsdag og noen høytids- og festdager. Gudstjenesten på onsdag er en enkel hverdagsmesse med lystenning, en forståelig preken, nattverd, 2-3 salmer og instrumentalmusikk.

Sommer 2023: I hele juli og første del av august utgår hverdagsmessen pga ferieavvikling, men det er fremdeles åpen kirke på onsdagene kl. 12-16. Fra 16. august er hverdagsmessene tilbake, som vanlig på kveldstid med et fellesmåltid (suppe) fra kl. 17 før gudstjenesten begynner kl. 18.

Av spesielle gudstjenester kan vi nevne messe for verdighet og håp og den tradisjonelle speidergudstjenesten på 17. mai om våren og regnbuemessen under Drammen Pride 13. august 2023.