Dåp i Strømsø kirke

Det fins flere måter å feire at et barn er kommet til verden. Dåpsdagen er én av dem!

I kirken døper vi fordi Jesus har sagt at vi skal gjøre det og fordi vi tror at alle mennesker, store og små, er villet og elsket av Gud. Dåpen gjør synlig at det trengs mer enn en familie til å vokse opp og at vi er en del av en større sammenheng fra vi er født.

Men vi døper ikke bare barn. Vi døper også konfirmanter, voksne og eldre. For dåpen er også en hellig handling, ett av kirkens to sakrament. Vår tilhørighet til Jesus Kristus er begrunnet i dåpen. Døpes du i Strømsø kirke, skjer det over en døpefont fra 1683, i byens eldste kirke.