Åpen kirke Strømsø

Rom for ettertanke, stillhet, samtale og fellesskap

Strømsø kirke er åpen! Hver tirsdag kl. 12-16 og onsdag kl. 12-19 holder frivillige kirken åpen for alle som vil komme inn! Du kan bruke rommet som du vil - tenne lys, snakke med en frivillig eller Karoline prest eller Ivar diakon. Vi har som regel en kopp kaffe klar til dem som kommer. På onsdager har vi en enkel hverdagsmesse kl.

18 med lystenning, tekstlesning, kort preken og nattverd. Fra kl. 17 er du velkommen til å spise suppe sammen med oss. Vi respekterer både din tro, din tvil og din ikke-tro. Velkommen!

Sommer 2023: I juli har vi kun åpen kirke onsdager kl. 12-16. Fra august er kirken igjen åpen tirsdager i tillegg, og fra 16. august er det også igjen hverdagsmesse på kveldstid.