Om MENIGHETEN

Bragernes menighet er en bymenighet i Drammen. Bragernes kirke er hovedkirke i Drammen og ligger i sentrum mellom torget og marka. Menigheten har 8.100 medlemmer (pr. 31.12.2020). Hovedpulsslaget i menigheten er søndagens høymesser og familiemesser. Utover dette er det gjennom uken og året en rekke aktiviteter for alle aldre.