Vigsel i kirken

Bryllup er en feiring av to personers kjærlighet for hverandre. De lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Midt i all festivitas står to som deler felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer et løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

I den norske kirke tilbyr vi kirkelig vigsel til alle par som ønsker dette, i 2017 vedtok kirkemøtet en ny liturgi som kan benyttes av både likekjønnet og ulikekjønnet par.

Par som er borgerlig viet er også velkommen til kirken for å be en forbønn for samlivet, dette har også kirken en egen liturgi for.

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til par som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage