Konfirmasjon

Hovedbilde for tema

Konfirmasjon i Bardu 2025

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Kanskje kan du finne svar på dine spørsmål om din tro, din tvil, dine tanker og om det å være menneske.

 

Hva er konfirmasjon?

Konfirmasjon kommer fra det latinske ordet «confirmare» som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Det vi bekrefter er dåpsløftet vårt. Konfirmasjon og dåp henger derfor sammen, og nesten hvert år velger noen ungdom å døpe seg for å kunne stå til konfirmasjon i kirken.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling på konfirmasjonsdagen. Selve konfirmasjonen skjer den dagen du kneler ned på alterringen, og lar prest eller kateket be for deg. 

 

Hva innebærer det å være konfirmant i Bardu menighet?

  • 6 undervisningssamlinger. Disse samlingene foregår rett etter skoletid. Konfirmantene vil være delt i tre grupper med undervisning tirsdag, onsdag eller torsdag. Disse er spredt utover året.
  • Leir på Tømmerneset leirsted 20. - 22. september
  • Deltakelse på Midtnatta konfirmantfestival 25. januar
  • Gå som bøssebærer under Fasteaksjonen 6. april 
  • Delta på tilsammen 8 Gudstjenester i løpet året. Noen av disse er obligatoriske, andre kan konfirmanten velge selv.
  • Være ministrant (medhjelper) på én Gudstjeneste
  • Kappeprøving, fotografering og øvelse til konfirmasjonen i uke 22

 

Kontingent

Det koster 1000 kr. å være konfirmant i Bardu (dekning deler av leiropphold, bibel, mat på enkelte arrangement, deltagelse på Midtnatta, leie av kapper til konfirmasjon m.m.).  Konto: 4770.25.01438. Beløpet betales inn ved oppstart av konfirmantåret, og seinest innen 1.oktober. 

Konfirmantåret beggynner med presentasjon av konfirmantene i Presentasjonsgudstjenesten i Bardu kirke 25. august kl. 11.00, etterfulgt av et oppstartsmøte på menighetshuset.

 

Lenke til påmeldingsskjema finner du lenger ned på sida!

Kontakt