Aktiviteter i menigheten

Under finner du liste over alle kontinuerlige tiltak vi har i menigheten vår. Vi har tilbud for alle aldersgrupper.