Barn

Røyken menighet ønsker at kirkene våre skal være et sted hvor barn kan være seg selv, leke, føle seg trygge og vokse. Det er mye forskjellig som skjer for de ulike aldersgruppene, og vi håper at noe passer for deg.

Artikkelsnarveger

Artikkelsnarveger