Vigsel i Asker

Ønsker dere å ha vielsen i Åros kirke?

Bryllup er en viktig begivenhet. Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Ønsker dere vielse i en av våre kirker? Enten dere ønsker et stort tradisjonelt kirkebryllup eller en enkel seremoni med de aller nærmeste er vi glade for å delta på deres store dag.

Bestilling av vielse gjøres elektronisk. Se link nedenfor.

Vielser for inneværende år kan vi alltid ta imot. Fra og med 1. februar hvert år kan vi ta imot vielser til hele året etter. Ta kontakt med kirkekontoret på 66 75 40 90 for eventuelle spørsmål.

Last ned skjemaene. Dere trenger hvert deres eksemplar av erklæring før prøving av ekteskapsvilkårene. Dere trenger også ett eksemplar av forlovererklæring til hver av forloverene. Skjema får en hos folkeregistrene eller finner det på nettet.

Det er veldig viktig at dere sender med all nødvendig dokumentasjon. Hvilken dokumentasjon som skal legges ved finner dere på baksiden av skjema for prøving av ekteskapsvilkår.

Har dere spørsmål angående skjemaene, ta kontakt med kirkekontoret.