Frivillig

Du kan være en av dem som med liten innsats utgjør en stor forskjell for medmennesker nær deg. Vær et lys for andre.

Å være frivillig betyr å gi litt av sin tid. Ikke ofte, men av og til. Tid til å være et medmenneske som lytter, eller tid til å hjelpe til praktisk under gudstjeneste eller andre arrangement der hjelpende hender trengs. Som frivillig kan du tjene kirken. Du møter dessuten mange flotte mennesker du kan ha glede av. Du blir en del av et fellesskap.

Og så kan du støtte opp om barn og unge. Det er viktig! Vi har mange små og store oppgaver i menighetene våre, ta kontakt med menighetskoordinator Linda på telefon 6496 2347, og meld deg til tjeneste. Under finnes mer informasjon om de forskjellige oppgavene, samt gudstjenestemedarbeiderlister.

Sitat

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Matt. 28.18-20