Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjonstiden i Ullensaker menighet begynner i oktober og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste siste helg i september. I vår konfirmanttid kan du velge mellom fire linjer -Klassisk konfirmant: Vanlig undervisning på tirsdager eller torsdager annenhver uke 14.30-15.30.-Sommerleirkonfirmant: delta på sommerleir 7 dager + samlinger enkelte lørdager. Denne er fin for de som er mye opptatt gjennom året.-Musikkonfirmant: undervisning med vekt på musikk og fremføring på gudstjenester og lignende. 8 timer klassisk undervisning.-Diakonikonfirmant: undervisning med vekt på praksis. Dette kan innebære praktisk hjelp under andakter på sykehjem, Kafe Timeout, dugnad kirkegården og liknende. Mer informasjon kommer.

8 timer klassisk undervisning. Konfirmanttiden består i tillegg til undervisning av deltagelse på gudstjenester, medhjelper på gudstjenester og konfirmantleir. En kan velge mellom to ulike konfirmantleirer: HEKTA Lillehammer (3 dager i februar) eller HEKTA Kragerø (7 dager i august). Tidligere konfirmanter er generelt veldig fornøyd med konfirmanttiden og leir er en viktig grunn til dette! For ungdommer med funksjonshemninger eller andre spesielle behov tilrettelegger vi et opplegg - konfirmasjon er for alle som ønsker det!

Konfirmasjonsdager for Ullensaker menighet i årene fremover:

2022: lørdag 24.9.22 og søndag 25.9.2022

2023: lørdag 23.9.23 og søndag 24.9.2023

2024: lørdag 21.9.24 og søndag 22.9.2024

2025: lørdag 27.9.25 og søndag 28.9.2025