Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjonstiden i Ullensaker menighet begynner i oktober og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste siste helg i september. I vår konfirmanttid kan du velge mellom ulike linjer. I tillegg til linjesamlinger består konfirmanttiden av deltagelse på gudstjenester, medhjelper på gudstjenester og konfirmantleir.

Konfirmantene kan velge mellom to ulike konfirmantleirer: HEKTA Lillehammer (3 dager i februar) eller sommerleir (5 dager i juni). Tidligere konfirmanter er generelt veldig fornøyd med konfirmanttiden, og leir er en viktig grunn til dette! For ungdommer med funksjonshemninger eller andre spesielle behov tilrettelegger vi et opplegg - konfirmasjon er for alle som ønsker det!