Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjonstiden i Furuset menighet begynner i september og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i starten av juni. Undervisning foregår i små grupper annenhver onsdag i menighetshuset ved Furuset kirke. Konfirmanttiden består i tillegg til undervisning av deltagelse på gudstjenester, medhjelper på gudstjenester og konfirmantleir.

Vi drar på Konfirmantweekend i begynnelsen av februar. Denne leiren foregår i Håkons hall på Lillehammer. Tidligere konfirmanter er generelt veldig fornøyd med konfirmanttiden og leir er en viktig grunn til dette!For ungdommer med funksjonshemninger eller andre spesielle behov tilrettelegger vi et opplegg - konfirmasjon er for alle som ønsker det!