Konfirmasjonstiden i Høyland/Sviland

På denne siden finner du informasjon om konfirmasjonstiden i Høyland sokn, invitasjonsbrev, konfirmasjonsdatoer og påmelding.

Selve konfirmasjonstiden varer fra slutten av september til april/mai. I Høyland har vi gjort det slik at en stor del av undervisningen foregår på leir.

Denne leiren er i høstferien (uke 41) og varer i fem dager. Utenom leir og aktivitetsgrupper deltar konfirmantene på fellessamlinger og 8 gudstjenester.