Vigsel Høyland sokn

Høyland kirke er en av kirkene i Sandnes som blir mest brukt til vielser og kanskje en av de vakreste kirkene å gifte seg i. I soknet vårt er også Sviland kyrkje.

Selv nå i koronatiden er det fullt mulig å ha bryllup i kirken, men med noen begrensinger. Antallsbegrensningen er at man ikke kan være flere enn 150 personer til stede i kirkerommet i Høyland kirke og i Sviland kyrkje 80 personer. Ta kontakt med Sandnes kirkekontor dersom dere har spørsmål om vielse. Telefon 51 97 47 70.

                                                                                                        Bryllup i en kirke er en av de flotteste seremonier vi kan tenke oss. Det er en dag hvor to mennesker som elsker hverandre over alt i denne verden sier: Fra i dag av er det oss! 

Selve vigselen bestilles hos Sandnes Kirkelige Fellesråd på 51974770 eller e-post bestilling.sandnes@kirken.no . Mer informasjon om bestilling finner dere også på www.sandnes.kirken.no/bryllup

Sitat

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

1. korinterbrev 13,13