Hovedbilde for tema

HEL tilrettelagt

HEL gudstjenester i Bogafjell kirke

 

Vi har i Bogafjell et HELkonfirmantarbeid og HELgudstjenester, og dette er et tilbud for hele Sandnes prosti. HEL-konfirmantarbeidet er et tilrettelagt konfirmantopplegg for ungdommer med særskilte behov.

les mer om tid og sted her

 

HEL-gudstjenestene har faste elementer som gir en gjenkjennbar og trygg ramme, og her inviterer vi spesielt årets og tidligere HEL-konfirmanter med familier og boliger, men dette er gudstjenester som passer for alle aldre og funksjonsnivå.

I tillegg til det tilrettelagte arbeidet er vi også opptatt av å inkludere alle, uansett funksjonsnivå, i menighetens ulike grupper og samlinger. Dette gjelder også inn i tjenesteoppgaver- vi kan bidra med ulike ting.

Vi ønsker å være en hel kirke hvor alle er regnet med og inkludert. Vi trenger hverandre.

 

Konfirmant? les mer om vårt opplegg for Sandnes Prosti.

 

Leir

Har du lyst å reise på leir, her er noen for 2024.

* kommmer

Kontakt