Sandnes kirkelige fellesråd med kirkevergen som daglig leder er ansvarlig for gravferdene i byen.

Sandnes kommune utfører drift av kirkegårdene og gravplassene. All henvendelse skjer gjennom dem.

For gravferd, ta se Kirkevergen.

Sorggrupper.