Musikk og kultur i kirkene våre

Modum menighet har et rikt musikkliv. Vår kantor og våre menighetsmusikere er meget dyktige. Og vi har mange kor, for både barn, unge og voksne.

Vi har et tett samarbeid med blant annet Modum kulturhus og kulturavdelingen ved Modum Bad. Dersom du ønsker å leie en av våre kirker til konsert eller andre kulturelle arrangement, ta kontakt med vår kantor Hanna Louise Husøien.