Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Gjennom liv og tjeneste ønsker kirken å gi Guds kjærlighet og omsorg til alle mennesker og alt det skapte. Det er diakonen som leder kirkens omsorgsarbeid.

Diakonen i Modum: Kirsti Hole - Tlf. 951 47 345. Mail: kirsti.hole@modumkirke.no.

Du kan lese mer om de diakonale tjenestene i Modum i boksene nedenfor.

Har du behov for hjelp utenom vanlig arbeidstid kan du kontakte Kirkens SOS. Ring 22 40 00 40 - eller se https://www.kirkens-sos.no/#