Kulturkirke

Moss menighet ønsker å presentere kulturopplevelser som beriker menneskers liv og livstolkning.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle en musikalsk arbeidskirke hvor kirkens egne krefter og gjestende kor, ensembler og musikere tilbyr et variert konsertliv preget av kvalitet og kreativitet.

Samarbeid og allianser med lokale og eksterne kulturmiljøer står sentralt, og vi er glade og stolte for alle lokale, nasjonale og internasjonale utøvere og artister som gjester våre kulturscener.