Dagens bibelord

Salmene 10,1–12

Dagens bibelord 22.07.2024

Salmene 10,1–12

1  Hvorfor, Herre, er du så langt borte,
hvorfor skjuler du deg når folk er i nød?

2  I sitt hovmod jager de lovløse den som er hjelpeløs,
men blir fanget av sine egne listige knep.
3  Den lovløse skryter av sin grådighet,
den griske forbanner, ja, forakter Herren.
4  Den lovløse setter nesen i været.
«Han krever meg ikke til regnskap!
Det er ingen Gud», er alt han tenker.
5  Likevel lykkes han alltid med det han gjør.
Det du har bestemt, er for høyt og fjernt for ham.
Han fnyser foraktelig av alle som står imot ham.
6  Han sier i sitt hjerte: «Jeg skal ikke vakle.
Så lenge slekt følger slekt, skal ulykken aldri nå meg.»
7  Hans munn er full av forbannelse, av svik og vold,
under tungen skjuler han skade og urett.
8  Han ligger i bakhold i landsbyene,
i skjul dreper han den skyldfrie.
Hans øyne speider etter den som er vergeløs.
9  Han ligger på lur som en løve i krattet, der ingen ser ham,
han ligger på lur for å gripe den som er hjelpeløs.
Han griper den hjelpeløse og drar ham inn i sitt garn.
10  Han dukker seg ned, han krøker seg sammen,
og den vergeløse faller for hans overmakt.
11  «Gud glemmer», sier han til seg selv.
«Gud skjuler sitt ansikt og ser aldri.»

12  Reis deg, Herre!
Gud, løft din hånd!
Glem ikke den som er hjelpeløs!

Kilde: www.bibel.no