Grønn menighet

Slettebakken Menighet er en Grønn menighet. Det vil si at vi vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i vår menighet og vårt lokalsamfunn.

Grønn menighet

I Slettebakken menighet betyr det for:

 1. Forankring i menigheten

 • Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger

 • Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten 

 • Vi vil arbeide for å ha en miljø- og rettferdsansvarlig blant menighetens ansatte

 1. Gudstjenesteliv

 • Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg

 • Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse

 • Vi vil samle inn penger til et grønt prosjekt eller en miljøorganisasjon, f.eks. Kirkens Nødhjelp eller en misjonsorganisasjon

 1. Diakoni, undervisning og misjon

 • Vi vil integrere miljø-. Forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid

 • Vi vil innarbeide vern av skaperverket og kamp for rettferd i menighetens diakoniplan

 • Vi vil arrangere loppemarked, byttemarked eller gi rom for andres kreative tiltak

 • Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten

 • Vi vil at menighetens barn og unge skal gjennomføre et miljøprosjekt som kan engasjere og utfordre hele menigheten og/eller lokalsamfunn 

 1. Informasjon og samarbeid

 • Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal

 • Vi vil involvere menighetens medlemmer i krikens engasjement for miljø og rettferd

 • Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner vårt nærmiljø

 1. Innkjøp, forbruk og avfall

 • Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe

 • Vi vil minske vårt papirforbruk

 • Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak

 1. Energi, transport og reise

 • Vi vil samarbeide med fellesområdet om energibruk og Enøk-tiltak i våre kirker og andre bygninger

 • Vi vil ta en enøk-sjekk av menighetens bygninger

 • Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på kontorene

 • Vi vil installere varmepumpe, varmeveksler eller solfanger

 • Vi vil oppfordre menighetens til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møtelokalet, og tilrettelegge for dette

 • Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken

 • Vi vil arbeide for et godt kollektivtilbud og sykkelmuligheter i vårt nabolag

 1. Egne tiltak

 • Vi vil sette opp ladestasjon for el-bil ved kirken

 • Vi vil støtte vår menighets-barnehage i deres arbeid om å holde en grønn profil

 • Vi vil fortsette vårt tette samarbeid om drift av Vel Bevart Bruktbutikk

 

 

 

Bærekraft har lenge vært et sentralt begrep for global miljøpolitikk. Det er det også for Den norske kirkes sosialetiske engasjement. Det er det også for Den norske kirkes sosialetiske engasjement. Begrepet har sine røtter i en kirkelig debatt fra 1970årene og en økumenisk diskusjon av «vekstens grenser» og bekymring for menneskehetens fremtid, initiert gjennom et foredrag fra Jørgen Randers i Nemi/ Italia.
De 17 bærekraftsmålene som FN vedtok 2015 reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette arbeidet jobber også Den Norske kirke og vi i Slettebakken menighet for å nå:

image577u8.png

Les mer om Bærekraft og Bærekraftsmålene i Den norske kirke her.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"