GRAVFERD

Den norske kirke yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.