Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner

Mange følelser dukker opp i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd. I Bergen kommune er det Gravplassmyndigheten som ivaretar rettighetene til kommunens innbyggere innenfor gravplassområdet. Gravplassmyndigheten er et profesjonelt forvaltningsorgan som håndterer det administrative og praktiske knyttet til gravferder, som en del av Bergen kirkelige fellesråd. Trykk på lenken øverst i oversikten nedenfor: "Gravplassmyndigheten i Bergen", for praktisk informasjon om valg av seremoni og gravleggingsform.