Barn og familier

Velkommen til Skjold menighet og vårt barne- og familiearbeid. Her har vi mange kjekke aktiviteter for alle alderstrinn.