Visitasforedrag Skjold 2020

Her kan du lese visitasforedraget av biskop Halvor Nordhaug fra bispevisitasen i høst

Visitasforedrag Skjold 2020

Visitasforedrag ved bispevisitas i Skjold 30. aug. 2020

Kjære menighet!

Takk for fine visitasdager. Etter all usikkerheten omkring korona, også i planleggingen av denne visitasen, er det flott at dere er i gang igjen med aktiviteter, særlig for barna. Og når de ansatte har både høy smittevernbevissthet og masse håndsprit, blir det trygt å være her. 

Jeg har vært på samling med Trommelars og Knøttekoret etter familiemiddagen og møtt Søråshøgda barnekor på øving og hatt spørretime med konfirmantene.  Jeg har møtt menighetsråd og stab til gode samtaler og mange frivillige ulønnede medarbeidere på fest på onsdag. Jeg har også besøkt Siljuslåtten sykehjem, snakket med lærere og rektorer om skole-kirkesamarbeidet, og møtt senterledelsen på Lagunen. I tillegg har jeg hatt egne samtaler med prestene, kantor, diakon og administrasjonsleder.

Forberedelsen av visitasen ble gjort enklere for oss som kommer på besøk, fordi dere hadde laget en særdeles innholdsrik visitasmelding som utmerker seg med strategiske tenking og gode vurderinger.

Visitasen skal hjelpe menigheten å tenke strategi og etter en visitas skal biskopen oppsummere sine inntrykk i dette visitasforedraget, som er blitt til i samarbeid med kirkefagsjef Tore Skjæveland og etter samtale med fungerende prost Gunnar Mindestrømmen.

 

Gudstjenestelivet

Gudstjenesten er vår hovedsamling, her møtes vi for å ære den treenige Gud, men også for å treffe hverandre, for det er her vi hører til. Vi trenger å høre om Guds nåde og kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus, i ordets forkynnelse og i nattverden. Og da er det viktig med den gode gudstjenestevanen.

Jeg vil gi dere ros for at dere har et gudstjenesteutvalg. Det bør dere fortsette med også etter at den lokale grunnordningen er blitt justert i høst, og dere må involvere ungdom, gjerne ved at konfirmantene får være ministranter. I det hele tatt er utfordringen er å lage gudstjenester som folk vil komme på. Det krever gode forberedelser og vilje til noen kreative grep. Til det arbeidet har dere to dyktige prester og en engasjert kantor. Det skal dere være takknemlige for.

 

Undervisning utenom gudstjenesten

På møtet på torsdag ble det etterlyst noen gudstjenester med mer undervisende forkynnelse for voksne enn det gudstjenester med trosopplæring kan gi.  Dette var også oppe på sist visitas og det ble startet med temagudstjenester og bibeltimer. Det er minst like stort behov for kristen opplæring og fordyping i troen nå. Dere må finne ut hva som er en god måte å gjøre det på i dag, kanskje med vekt på det sosiale og på diskusjon i grupper eller i forbindelse med kirkekaffen. Det kan hende tiden er moden for å samarbeide med nabomenighetene i Fana, Søreide og Birkeland for å se om dere kan få til et felles opplegg med undervisning i kristen tro. Jeg tror interessen er stor, og behovet enda større.

 

Kirkelige handlinger

Det er gledelig at mange kommer med barna sine til dåp og flere ønsker å ha dåpen utenom høymessen. Med smitteverntiltak krever det mer av de ansatte, men likevel skal vi ønske dette velkommen. Ved å legge dåpen til egne tidspunkt på søndag eller andre dager, blir det mindre trykk på høymessen og man får tatt vel så godt vare på dåpsfamilien. Akkurat nå er det om å gjøre å hanke inn igjen dem som i vår utsatte dåpen. Dere bør ta kontakt og fortelle dem at barnet slett ikke er for stort, men at de er hjertelig velkommen. Erfaring viser at det blir satt pris på. 

 

Barnearbeidet

Når det gjelder barnearbeidet skjer det mye bra. Her står både kateket og menighetspedagog på for fullt. Jeg vil gi ros for at dere får til babysang og når ut til stor andel av foreldrene, det er veldig viktig med tanke på dåp og trosopplæring.

Visitasmeldingen etterlyser søndagsskole, men det har vært vanskelig å få ledere. Kanskje må dere tenke på en annen måte for dagens foreldre. Jeg vil heie på de som driver familiedag på onsdager der det kommer mellom 30 og 60 barn. Det er virkelig bra. Det er viktig for å skape sammenheng mellom enkelttiltakene i trosopplæringen, og familiene blir vant til å komme i kirken. Der vet de hva de får, og de kommer. Jeg tror det samme gjelder for familiegudstjenestene. Dersom de er forutsigbare og korte, og med kirkekaffe, er det lettere for familier å få med seg barna.

På torsdag var jeg med Søråshøgda barnekor på øving. Det var et flott kor med mange ivrige sangere. Det er fint at dere startet opp igjen før det gikk for lang tid. Det er også godt å se at her er et aktivt speiderarbeid, og jeg gleder meg til å møte dem etterpå.

Skole-kirkesamarbeidet er bra, og vi hadde et positivt møte med lærere og rektorer for å snakke om samarbeidet og utfordringer. Det er flott at dere kan tilby skolene Vandring gjennom Bibelen. Prøv å få alle skolene til å ta dette opplegget i bruk!

 

Ungdomsarbeidet

Dere skal være stolte over konfirmantopplegget, for dere har en kjempehøy konfirmantprosent på 89% av de døpte. Skjoldstock-helgen er nok en suksessfaktor med over 40 ungdomsledere fra ulike menigheter. Dere gir konfirmantene en opplevelse som ryktes og som blir et høgdepunkt i konfirmantåret. Jeg håper dere klarer å få en ny Skjoldstock neste år.

Det er svært verdifullt at dere driver lederutvikling etter konfirmanttiden med spennende lederkurs. I dette spesielle året tror jeg dere satser lurt når dere nå åpner opp lederforumet Follow og gjør det til mer av et lavterskeltilbud. Et slikt bredere tilbud er det kanskje behov for også når tidene normaliseres, men da som et tilbud som kommer i tillegg til Follow som bør fortsette som et lederforum.

 

Kirkemusikk

Kirkemusikken er med på å løfte gudstjenesten, slik vi i dag har vi fått glede oss over Cantus under ledelse av en dyktig kantor. I tillegg har dere både kirkekor og Søråshøgda barnekor, og dere har fast samarbeid med lokalt musikkmiljø og samarbeider i prostiet med koret Sola Fide.

Dere ønsker en mer fast forsangertjeneste til gudstjenester. Det er en viktig utfordring og det er godt å ha et gudstjeneste- og kulturutvalg som sammen med kantor kan ta tak i det.

 

Diakoni

Diakonien har møtt særlige utfordringer i denne koronatiden. Her vil jeg takke diakonen for at hun har vært en flittig bruker av telefonen og på den måten holdt oppe og fordypet kontakten med alle dem som ikke lenger hadde et fellesskap i kirken å gå til. Under vanlige forhold er det her i menigheten både formiddagstreff og ti-kaffe for menn. Det finnes også tilbud om sorggrupper og sorgseminar.

En diakonal utfordring er at det trengs flere besøksvenner og frivillige. Her trenges noen nye medarbeidere som vil sette sine talenter i omløp.

Så må det også nevnes som positivt at dere har vedtatt en handlingsplan for grønn menighet.

 

Informasjonsarbeid

Informasjon er en utfordring, særlig å holde kontakten med foreldre i trosopplæringen. Det er flott at dere bruker både nettsider, Facebook og Instagram til informasjon og invitasjon. Jeg er glad for at dere får til et godt Menighetsblad på egenhånd etter at samarbeidet i prostiet ble avsluttet. Dere har eigen distribusjon med et stort antall frivillige.

 

Frivillige medarbeidere

Dere har mange frivillige ulønnede medarbeidere her i Skjold. De må følges opp og tas vare på enten de bare er med på en ting eller er trofaste slitere. Det kreves systematisk oppfølging skal man beholde dem og rekruttere nye. Da er det godt at dere har frivillighetskoordinatorer.

Nå er jeg ikke sikker på om det er lurt å dele den beskjedne stillingsprosenten som frivillighetskoordinator på tre personer. Dere bør vurdere om ikke dette viktige arbeidet kan bli vel så godt ivaretatt dersom man fikk til en større stilling, slik BKF har antydet, og da i samarbeid mellom to menigheter.

Men uansett hvordan stillingen som frivilligkoordinator organiseres, er det slik at hele staben møter folk, for eksempel foreldre til barn og konfirmanter, og kan utfordre dem til å bli med. Det er altså flere både i staben og i menighetsrådet, som må tenke rekruttering og oppfølging av frivillige. Fra bispedømmets side kommer vi i høst til å oppdatere medarbeiderpermen og tilby den som en hjelp til menighetene.

 

Givertjeneste

Dere skal ha ros for at dere har en givertjeneste. Den samler visstnok inn ca 200.000 kroner hvert år. Er det mye? Ja – det er mye, men kanskje likevel ikke hvis vi tenker på hvor mye penger medlemmene i menigheten har. Denne tjenesten trenger et løft, og dere må jobbe for å få flere faste givere. Nå er det høstkampanje for givertjenesten og jeg vil oppfordre alle her til å bli med uansett beløp.

Vi som kirkemedlemmer må være glad for alt vi får av stat og kommune, men vi må også lære oss å gjøre som kristne over alt i verden, å bidra selv. For mange av dere vil det ikke merkes om det går ut penger fra kontoen hver måned, men for menigheten betyr det mye.

Til prestene og staben vil jeg si: Givergleden må forkynnes frem, og nye grupper må engasjeres og folk må ha mulighet til å gi til det som står deres hjerte nærmest, enten det er barne- og ungdomsarbeid, musikk eller diakoni.

 

Takk

Til slutt vil jeg si takk for en god visitas med mange gode opplevelser. Jeg vil takke prestene, menighetsrådsleder, administrasjonsleder og alle de i staben som har vært med å skrive visitasmeldingen, den er svært god og innholdsrik. Takk til alle som har sørget for god tilrettelegging. Takk også til fungerende prost Gunnar Mindestrømmen som har vert med å gjennomføre visitasen og prost Kristin Litlere som har vært med å planlegge og som er biskopens utstrakte arm til Skjold menighet når biskopen ikke er her.

Og så noen utfordringer til dere, som oppsummerer denne visitasen:

  • Gå til gudstjenesten regelmessig, både for deres egen skyld og for å gi Guds ære.
  • Det er behov for undervisningssamlinger som gir mer kunnskap og fordypning i den kristne tro, gjerne i samarbeid med andre menigheter.
  • Det trengs en innsats for å invitere tilbake de som utsatte dåp under koronapandemien i vår.
  • Det er behov for systematisk oppfølging av frivillige ulønnede medarbeidere, dere må både rekruttere, ta vare på og forkynne om tjenesten.
  • Dere må vurdere om tjenesten som frivilligkoordinator er organisert på den beste måten.
  • Det trengs en større givertjeneste, og givergleden må forkynnes fram og mennesker utfordres til å gi til det de brenner for.

 

Med disse utfordringene takker jeg for meg og reiser fra Skjold med mange flotte inntrykk. Det har vært en opptur!

Jeg takker for disse dagene og ønsker Guds velsignelse over Skjold menighet.

Bjørgvin bispestol, 30. august 2020

Halvor Nordhaug

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"