Tenn ett lys

Tenn ett lys

 

Følg lenken nederst her og tenn ett digitalt lys for noen du tenker på, eller tenn ett lys og be en bønn

 

«Hva er tro annet enn bønn,» spurte Martin Luther. Når vi ber, snakker vi til Gud rett fra hjertet.

En bønn kan være ferdig formulert i en gudstjenesteliturgi eller bønnebok,- og en bønn kan være ordløs, et sukk, eller et spontant uttrykk for det som ligger oss på hjertet her og nå.

Vi kan be sammen med mange eller helt alene, vi kan be for andre, og andre kan be for oss. Bønnen er troens språk. Når vi ber, er vi i en særlig konsentrasjon og åndelig hengivelse til Gud. Det er ingen grenser for form og innhold i bønnen. Enhver kan velge fritt det uttrykk som passer.

«Bønn er samtale med Gud» blir det sagt. Bønn er også en fromhetsøvelse eller en mental innstilling for å sette ord på den største glede, eller som en åndelig terapi i kriser.

Bibelen har mange eksempler på bønn. Den største samlingen er i Salmenes bok i Det gamle testamente. Der bringes usensurerte klage- og jubelrop fram for Gud, i tro og tillit: Men du hørte min bønn da jeg ropte til deg. (Salme 31,23b). Simeon i templet ba sin takkebønn med lovsangsord: for mine øyne har sett din frelse! (Luk 2, 29). Jesus ba i Getsemane hage, en bønn i dyp fortvilelse og overgivelse (Matt 26, 36-42).  

Fadervår
En gang spurte disiplene Jesus om hvordan de skulle be. Da svarte Jesus med å lære dem den bønnen vi kaller «Fadervår»:

Bokmål:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

Nynorsk:

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Nordsamisk:

Áhččámet, don guhte leat almmis!
Basuhuvvos du namma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhttu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
Atte midjiide min suttuid ándagassii,
nugo mii ge ándagassii addit velggolaččaidasamet.
Ale ge doalvvo min geahččalussii,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii.

Amen.

Lulesamisk:

Áhttje mijá guhti le almen.
Ájlistuvvus duv namma.
Båhtus duv rijkka.
Sjaddus duv sidot gåk almen,
nåv aj ednamin.
Vatte midjij uddni mijá bäjvvásasj lájbev.
ja luojte midjij suttojdimme ándagis,
nåv gåk mij aj luojttep mijá velgulattjajda.
Ja ale mijáv gähttjalibmáj lájddi,
ájnat várjjala mijáv bahás.
Juhte duv le rijkka ja fábmo ja herlukvuohta
ihkeven ájggáj.

Amen.

Sørsamisk:

Aehtjie mijjen guhte leah Elmierijhkesne.
Baajh dov nommem aejliestovvedh.
Baajh dov rijhkem båetedh.
Baajh dov syjhtedem eatnamisnie sjidtedh guktie Elmierijhkesne.
Vedtieh mijjese daan biejjien mijjen fierhten-beajjetje laejpiem.
Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme
guktie mijjieh luejhtebe dejstie guhth mijjese meadteme.
Aellieh luejhtieh mijjem giehtjelimmij sijse,
valla vaarjelh mijjem bahheste.
Juktie rijhke lea dov, faamoe jih earoe ihkuven aajkan.

Aamen.

 

Den norske kirkes salmebok fra 2013 inneholder 990 salmenumre. Blant disse er det mange bønnesalmer. Som et tillegg har salmeboken også en bønnebok, med bønner fra kirkens lange bønnetradisjon og fra nyere dato.
Vær den stille luft jeg ånder i
og hånden jeg kan hvile i
når alt – alt er tyngde    
Wera Sæther (1945-), Salmeboken side 1157

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"