Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakoni er så mye. Å vise nestekjærlighet, være inkluderende, bry seg om dem som lider og verne om skaperverket er noe som kan prege alt vi både sier og gjør som menighet og kristne. Det er ovennevnte tjenester, men også måten vi møter hverandre på i gudstjenester, i trosopplæringsarbeidet, og i de ulike møtepunktene og samlingene vi har. Både Altasamfunnet og Alta og Talvik menighet er i stadig forandring. Nye utfordringer dukker opp, men også ressurser. Som menigheter er det viktig at vi lar oss bevege. Alta og Talvik menigheter har mange forskjellige aktiviteter med ulike målgrupper.

Noen av våre aktiviteter er: KANU - Kirkens Arbeid i Nord for Utviklingshemmede. Det arrangeres gudstjenesteverksteder og sangkvelder. Se vår kalender for tid og sted. Integreringsarbeid har et stort fokus i vår menighet. Vi ønsker å gi nyinnflyttede i Alta mange forskjellige arenaer de kan treffe andre likesinnede. Hjerterom er et trivelig møtested for alle voksne. Kom.Inn er et møtested for ungdom i alderen 13-19 år. Samtalegrupper for mennesker som har mistet noen de er glade i. Menigheten hadde ikke klart å ha så mange aktiviteter uten frivillige, og vi trenger alltid flere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være frivillig. Dersom det er ønsker om andre aktiviterer, ta gjerne kontakt med oss på kirkekontoret, vi er åpne for nye ideer!