Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Klikk på linken nedenfor for å registrer deg med ønske over kirke og dato. Husk å laste opp "Bekreftelse på registrering av fødsel og navn i Folkeregisteret", eller lever det på kirkekontoret.

Ved digital registrering av dåp må bekreftelse fra kirkekontoret komme per epost eller telefon. Det kan ta 1-5 virkedager før det gis tilbakemelding med bekreftelse av sted og dato. For spørsmål: Ring 78 44 42 70.

https://minkirkeside.no/Alta