Ettåring i Kirken

Kan ikke laste video uten samtykke for bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Ettåring i Kirken - et verdifullt år

En Ettåring er en person som bruker ett år på å jobbe i en menighet, samtidig som de følger et undervisningsopplegg. Gjennom et slikt opplegg får Ettåringen en smakebit på hva det vil si å studere til en kirkelig utdannelse og jobbe i kirken. Samtidig får lokalmenigheten en ekstraressurs som kan bidra inn menighetsarbeidet, hovedsakelig og mest vanlig er at den er knyttet til barne- og ungdomsarbeidet. 

Samarbeidet om ettåringstjeneste i Stavanger bispedømme er tredelt:

 • Menighetens ansvar er å rekruttere ettåringen og ha arbeidsgiveransvar.
 • Bispedømmet tilbyr mentortjeneste og nettverkssamlinger. 
 • VID er ansvarlig for undervisningen.

Ettåringstjenesten består praksis og studier

Praksis i lokalmenighet (50%) 

Praksisdelen skal ta utgangspunkt i det vi kaller en ressursbasert tjeneste. Det vil si at ettåringstjenesten legges opp i tett samspill mellom de ressursene ettåringen har og ønsker å videreutvikle, og det menigheten ønsker å satse på.  

Noen viktige prinsipper når en skal legge opp en ettåringstjeneste: 

 • Tjenesten bør være spisset, arbeidsfeltet skal være enhetlig og avgrenset.  
 • Nærmeste leder og arbeidstid skal være tydelig definert. 
 • Ettåringen skal ha tilgang på eget arbeidsområde.  
 • Ettåringen bør delta regelmessig i stabsmiljøet.  

Praksisdelen vil legges opp i tett samarbeid mellom ettåringene og lokalmenighetene. Stavanger bispedømmekontor er en ressurs som menighetene og ettåringene kan kontakte både i etableringsfasen og underveis i tjenesteåret. Ettåringene vil gjennom dette konseptet bli en del av et større ettåringsnettverk som består av:

 1. En midweek (to dager) høst 
 2. En midweek (to dager) vår 
 3. Fagdag i forbindelse med ungdomstinget 
 4. Mentortjeneste 

Studier på VID (50%)    
Ettåringen skal i løpet av tjenesteåret ta 15 studiepoeng om høsten og 15 studiepoeng om våren på VID vitenskapelige høgskole. Dette tilsvarer 50% studie og gir rett på 50% lån og stipend.  

Emnene er lenket til nærmere beskrivelser på VIDs nettsider.

Emner i høstsemesteret (se nederst på siden ang oppmelding til studiene):  

 1. Innføring i Bibelen (10 stp)  frist 1. august 2022
 2. Ressursbasert ledelse (5 stp)   frist 1. juni 2022

Emner i vårsemesteret (søkes på til høsten): 

 1. Troslære, menneskesyn og verdivalg (10 stp) 
 2. Økoteologi (5 stp) 

Økonomi 

Ettåringen får 5.000 kr i lommepenger i måneden. Det kan søkes om studielån for 50% studie. Menigheten betaler studieavgiften på VID. 

I samarbeid med KA og kirkeverger har vi innhentet informasjon om økonomi og avtaler knyttet til en ettåringstjeneste. 

Her kan du laste ned et eksempel på kostnadsoverslag for ettåringsåret og forslag til arbeidskontrakt.

Vi minner om at det også skal innhentes politiattest for ansatte og at det tegnes en erklæring om taushetsplikt.  

For ytterligere informasjon eller avklaring ta kontakt med kirkeverge Time Gunnar Bjorland Stone på telefon 40601079 eller gunnar.stone@timekyrkja.no  

Ja, min menighet vil gjerne ha en Ettåring! Hva gjør jeg da?

 1. Rekrutter ungdom til tjeneste! Her er en film som kan deles, med informasjon og inspirasjon om det å være Ettåring, laget for ungdom.
 2. Skriv en arbeidskontrakt med Ettåringen.
 3. Sikre at Ettåringen melder seg på VID-studier.
 4. Legg til rette for et givende år for begge parter.
 5. Kontakt bispedømmekontoret hvis du lurer på noe.

Sitat

Som ettåring har jeg lært utrolig mye om meg selv, og jeg har lært hvilke oppgaver jeg liker å gjøre i en menighet. Jeg har lært mye om å være leder, jeg føler jeg har vokst dette året.

Maria, ettåring i Lura

Sitat

Å sette av penger til å ansatte en ettåring i menigheten er en svært god investering på mange plan.

Simon Wallem Dahl, ungdomsprest i Lura menighet

Kontakt