Misjon - for alle

Misjon er å dele det Gud gir oss. Vi døpes inn i vår lokale menighet – og samtidig inn i et verdensvidt fellesskap hvor Jesus Kristus knytter oss sammen. Les mer om arbeidet med misjon i vårt bispedømme ved å følge lenkene under.