Kirkemusikk og kultur

I Sør-Hålogaland bispedømme skjer det mye bra innen kirkemusikk- og kulturfeltet. Vi har flere sterke kirkemusikkmiljøer, der Bodø domkirke fremstår som et av landets kanskje mest solide og innovative sentra for sjangeren.

Bodø domkor fremfører Juleoratoriet av J. S. Bach. Foto: Kanutte Seiring

«Kirkemusikk og andre kunstneriske uttrykksformer er integrert i og utvider kirkens forkynnelse, trospraksis og tilbedelse. Kirkemøtet ser arbeid med kunst og kultur som et kjerneområde som åpner troens rom gjennom et mangfold av uttrykk. Dette arbeidet må ivaretas i plan- og budsjettarbeid på alle nivåer i kirken» (KM 11/18 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing §1).

Sør-Hålogaland bispedømmeråd og biskop arbeider for å realisere visjonene i kulturmeldingen Kunsten å være kirke og Kirkemøtets vedtak om veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing. Vi har fokus på kirkemusikk som et kjerneområde innen kirkens kultursatsing, med kirkemusikerne som nøkkelpersoner i kirkens arbeid med kunst og kultur. Vi engasjerer oss i små og store prosjekter som styrker og videreutvikler kirken som kulturinstitusjon og -aktør, gjerne i samarbeid med lokalmenigheter og øvrig kulturliv. Bispedømmet har også et tett samarbeid med Kirkemusikksenter nord (KiN), som blant annet gjennom kursutvikling, fagsamlinger og Bodø Internasjonale orgelfestival bidrar for å tydeliggjøre kirkemusikken som et kjerneområde i Den norske kirkes virksomhet.

Andre områder innen kultur som vi jobber aktivt med, er bispedømmets pilegrimssatsing og programutvikling for delprosjektet Arcticulation of Faith under Bodø 2024.

Rådgiver for kirkemusikk og kultur har et særskilt ansvar for å legge til rette for et samspill mellom kirkelig kulturvirksomhet og aktører fra det brede kulturliv, formidle kunnskap om offentlige kulturmidler, samt bidra til at mangfoldet innen kultur finner sin naturlige plass lokalt innen trosopplæring og annet kirkelig arbeid.

Når kan du kontakte kulturrådgiveren?

  • Når du har ideer om et kulturarrangement og trenger tips til finansiering/ søknadsinstanser og bispedømmets tilskuddsordninger
  • Når du ønsker veiledning knyttet til bruk av musikk, kunst og kulturuttrykk i gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Når menigheten har et orgelprosjekt som settes i gang, både restaurering og nyanskaffelser
  • Når du ønsker å dele spennende prosjekter og gode idéer. Kanskje har vi noe å bidra med i utviklingen av gode prosjekter?
  • Når det ønskes faglige råd ved tilsetting av kirkemusiker

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"