Nåde, nærvær og nordavind

- er biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes sitt motto for sin bispetjeneste. 17. september 2015 ble hun tilsatt som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme og 24. januar 2016 ble hun innsatt i Bodø domkirke med kong Harald tilstede.

«Nåde, nærvær og nordavind» sammen med visjonen for Sør-Hålogaland bispedømme: «En åpen dør i tro, håp og kjærlighet» uttrykker det hun ønsker at kirken skal være.

Kirken skal forkynne og bringe nåde, både som en gave fra Gud som uttrykker at hvert menneske er elsket og verdifullt, og som en målestokk for hvordan mennesker skal leve med hverandre. Derfor er biskopen særlig opptatt av likeverd og menneskeverd. Hun har i mange år kjempet for de homofile og lesbiske sin plass i kirken. Hun er også opptatt av at kvinners innflytelse i kirke og samfunn er en velsignelse. Hun var i sin tid første kvinnelige sokneprest i Nord-Norge etter Ingrid Bjerkås. Hun er også opptatt av misjon og har siden ungdomstiden vært medlem i en misjonsorganisasjon.

I Sør-Hålogaland har vi et spesielt ansvar for det lulesamiske forvaltningsområdet. Å bidra til at samisk språk, trosuttrykk og historie løftes opp er viktig for biskopen.  

Ordet nærvær i mottoet understreker at hun vil være en biskop som prioritere kjennskap og nærhet til lokalmenighetene høyt. Hennes «grasrotkompetanse» gjør at hun kjenner godt til de utfordringer lokalmenighetene står i.

Derfor er hun opptatt av å besøke menighetene i bispedømmet så mye som mulig, både gjennom visitaser og jubileer, men også ved prostibesøk og enkeltbesøk av ulikt slag. Kirken ER lokal, og det er en stor oppgave framover å legge til rette for gode lokalmenigheter som kan være et sted mennesker møter håp, tro, fellesskap og utfordring til tjeneste.

Det siste ordet i mottoet er nordavind. Biskopen bor på yttersida av Lofoten, når hun ikke er i Bodø, og vet hva nordavind, storm og uvær er. Nordavind kan også overføres på de mange kamper vi mennesker opplever i livet, - det være seg trosmessige, helsemessige, økonomiske, psykiske og fysiske.

«Vi som kirke skal gi tro, håp og mot så mennesker kan stå i livets kamper. Og vi skal alltid være på de svakes side i livets kamper. Derfor er rettferdighet, raushet, barmhjertighet og nåde noe jeg holder fram som kirkens viktigste budskap. Kirken skal ikke være politisk, men budskapet fra Jesus Kristus vil alltid veilede oss til å si ifra når mennesker blir tråkket på, holdt nede og sett på som mindre verd. Den nåde og frelse vi har mottatt av Gud setter standard for vårt liv i verden» sier biskopen.

Sitat

Nåde, nærvær og nordavind

Artikkelsnarveger