Skole-kirkesamarbeid

Skolens høytidsgudstjenester

 

Rett til fritak og rett til deltagelse – nye retningslinjer

13.11.15 oppdaterte Utdanningsdirektoratet (Udir) retningslinjene for Gudstjenester i skoletiden med følgende anbefaling: «Vi anbefaler at skolene organiserer deltakelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi presiserer at fritak også omfatter øving til gudstjeneste.»

Det nye med retningslinjene er setningen over. Vi kan ikke se at det skal endre på de gode samarbeidsrelasjonene mellom skoler og kirker i Nidaros. Større ryddighet kan gjøre det lettere å invitere skolene til julegudstjenester.

Udir 13.11.15 Ny retningslinjer - Gudstjenester i skoletiden:
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

I Vårt land 16.11.15 avdramatiserer Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) Utdanningsdirektoratets anbefaling. «Hvis vi skal bevare den viktige tradisjonen som skolegudstjenesten er, er det viktig at det er gode og ordentlige ordninger rundt den. De som mener at det ikke bør være gudstjenester i det hele tatt, får vann på mølla dersom dette er uryddig», sier Røe Isaksen og legger til at han er en sterk tilhenger av skolegudstjenester. «Det er en god mulighet til å bli kjent med en viktig del av norsk kultur. Desto ryddigere dette er, jo lettere blir det at vi fortsatt kan ha skolegudstjenester i et flerreligiøst samfunn», sier han.

I samme artikkel sier Henrik Asheim (H), medlem av kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, at det er bra at norsk skole tilbyr skolegudstjeneste. Samtidig mener han det er «veldig alvorlig» hvis retningslinjene brytes. «For oss som er opptatt av at skolegudstjenester skal fortsette, er det enda viktigere at regelverket følges», sier Asheim. -Hvorfor er skolegudstjenester viktig for deg? «Det er viktig fordi Norge har en historie og en kultur som er preget av kristendommen. Når vi nå feirer jul tror jeg det er bra at elever kan se hvordan landets største religion utøves», sier han.

Les saken i sin helhet:http://www.vl.no/nyhet/staten-anbefaler-p%C3%A5melding-til-skolegudstjenester-1.436156

 

Religionsfriheten handler både om rett til fritak og rett til deltagelse og utøvelse av religion:

  • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet. 
  • Det skal opplyses om fritaksretten. Fom november 2015 anbefaler Udir: Aktiv påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.
  • Skolen skal ha et likeverdig alternativ for elevene som ikke ønsker julegudstjeneste. 
  • Julegudstjenesten skal ikke være avslutningen før jul. 
  • Semesteravslutningen foregår på skolen der en sikrer at alle er tilstede.

For at hjemmet skal kunne ta et reelt valg bør skolen i god tid informere om hvilke tilbud elevene kan velge imellom. Denne informasjonen bør beskrive tilbudene på en likeverdig måte. Siden den relgiøse myndighetsalder er 15 år, kan elever fylt 15 år ta valget selv.

 

Vår kristen og humanistiske arv og tradisjon

I regjeringserklæringen 2013 heter det at «Regjeringen vil stille seg positiv til at skoler deltar i religiøse seremonier, som for eksempel skolegudstjenester, i forbindelse med høytidene.»

Dette er i samsvar med skolens formålsparagraf. Samtlige partier på Stortinget ble i desember 2008 enige om hvordan den nye formålsparagrafen for opplæringen skal lyde: ”Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, (…) Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.”

Kirken er en viktig kultur- og historieformidler, både nasjonalt og på lokalt plan. I en julegudstjeneste vil elevene få møte en levende arv og en tusenårig tradisjon. Kristendommen og kristne høytider er et bærende fundament i europeisk og norsk kultur og historie. Skolegudstjenester knyttet til høytider får frem at høytidene også har en religiøs side. Det er ikke alle barn og unge som gleder seg til jul. Skolegudstjenesten er en viktig time der en opplever høytid og fellesskap. 

 

Basert på lov og læreplan

Alt samarbeid mellom skole og kirke skal være basert på lov og læreplan. Det er mange gode eksempler på at skolegudstjenester kan være en flott samarbeidsarena der skolen og kirken samhandler. Det er flott om elever og lærere har mulighet til å bidra i forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten.

Skolegudstjenester er ikke en del av kirkens trosopplæring og det er ikke skolens oppgave å opplære til tro. For å tilegne seg gode forutsetninger for dialog, på tvers av religiøs og livssynsmessig bakgrunn, er det viktig å ha møtt ulike livssyn som levende størrelser.

I 2007 fikk Norge en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Strasbourg. Den grep særlig tak i religionsfaget i grunnskolen og rett til fritak i deler av undervisningen. Dommen omhandlet ikke skolegudstjenester og skolens kultur- og tradisjonsformidling.

Når elevene er med på gudstjenester, skal de få et møte med gudstjenesten slik den er, med blant annet forkynnelse, bønn og salmer. Det er likevel viktig å være bevisst hvordan kirkelig ansatte ordlegger seg og hvordan en inviterer til deltagelse. Det skal oppleves greit å være tilstede, selv om eleven ikke ønsker å være med i for eks. bønn.

 

Kunnskap og åpenhet

I slutten av november 2014 arrangerte Fosen regionråd et seminar for skoleledere og kirkelig ansatte om skole-/barnehage-kirke samarbeid. Julegudstjenester var et av temaene som ble tatt opp. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved rådgivere Lennart Soligard og Bjørn Rist poengterte at lovverket ser få begrensninger for samarbeid mellom skole og kirke. Det er vesesentlig at både kirke og skole har kunnskap om lovverk og regler. Kunnskap og åpenhet gir trygghet til å handle og til å samarbeide.

Kirken setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med skolene rundt omkring i Trøndelag. Et samarbeid som både skolen, kirken og de nye generasjonene blir beriket av.

 

For spørsmål, ta gjerne kontakt med rådgiver Aud Kristin Saltvik Aasen.

Opplæringslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Skolegudstjenester:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/skolegudstjeneste-for-jul/?id=1372709

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"