Rapporteringskurs

Praktisk informasjon

Fra:11.1.2023 - kl.12.00

Til:11.1.2023 - kl.15.00

Sted:Digitalt  på teams

Arrangør:Borg bispedømmeråd i samarbeid med Borg kirkevergelag

Mål med kurs i rapportering er å støtte ansatte i arbeidet med rapportering og bidra til å sikre felles kvalitet på det ganske nye rapporteringskravet på  øvrige tiltak i trosopplæringen. Vi tror det er en betydelig aktivitet for barn og unge som kan synliggjøres ved å sikre at rapportering på øvrige tiltak blir samkjørt og lik for alle sokn. Det er per nå ikke bestemt hvordan digital aktivitet skal rapporteres, det blir avklart før seminaret:) Lenke til webinaret finner du her lenket i ordet Teams: 

Innhold i kurset
12-1245: SSB rapporten, Ved Trond Tveit Selvik
13-1345: TOL-rapporten, ved Eileen Ulseth og Trond Tveit Selvik
14-1445: Digital rapportering, ved Karianne Hjørnevik Nes

Kurset blir liggende i opptak etterpå. Mulighet og oppfordring til å delta aktivt med spørsmål:)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZhMmY3NDYtZjQ5Ny00MzM3LTk5Y2UtZDhmYzQ0N2ZjN2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22512024a4-8685-4f03-8086-14a61730e817%22%2c%22Oid%22%3a%2266b6b908-8731-4d71-8586-6999d6d9289e%22%7d

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.