Workshop kommunikasjon kirkevalg 2023

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2023 - kl.10.00

Til:7.6.2023 - kl.14.00

Sted:Ski nye kirke og på teams

Arrangør:Valgrådet i Borg

Velkommen til workshop for kommunikasjon i Kirkevalget!

Målet med workshopen er å støtte planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsarbeidet for kirkevalget 2023.

Målgruppe er alle som har ansvar for å planlegge eller gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med valget, enten det er å publisere på facebook, lage brosjyrer til utdeling eller lage plakater til valglokalet.

Før lunsj blir det gjennomgang av erfaringer fra forrige valg og det vi vet om kommunikasjonsbehovet til velgerne. Deretter presentasjon av liten og stor kommunikasjonspakke for valget.

Etter lunsj jobber vi praktisk sammen; først en bolk der du jobber med å lage og planlegge innlegg til sosiale medier i din menighet/fellesråd helt konkret.  Deretter en bolk der du lager og lagrer brosjyrer og plakater fra design.kirken.no som du kan bruke i din menighet/fellesråd.

Husk PC/arbeidsverktøy!

Workshop er gratis, meld deg på her innen tirsdag 6.juni kl 12. https://response.questback.com/dennorskekirke/giojtcabdm (Du må kopiere og lime inn nettadressen i en nettleser, vi får ikke lenket til nettadresser for tiden dessverre.)

Program

1000 Velkommen!
Erfaringer og kunnskap fra forrige kirkevalg. Velgernes motiver for å stemme og ikke stemme fra forrige kirkevalg. Hva vi vet om medlemmenes oppfatninger og kommunikasjonsbehov fra medlemsundersøkelsen, kontekst Kirkevalg. Ved Karianne Nes

1045 Pause

1055 Gjennomgang forslag liten og stor kommunikasjonspakke. Lenke til dem på ressursbanken her: 

kommunikasjonspakkeforslag valg 2023.docx (live.com)

1130 Lunsj. Meld deg på til lunsj her https://response.questback.com/dennorskekirke/giojtcabdm innen tirsdag 6.6 kl 12 eller ta med egen lunsj. 

1215 Verksted sosiale medier. Lage og planlegge innlegg til sosiale medier. Mål: Ferdig planlagt når vi er ferdige.

1300 Pause

1315 Verksted plakater/brosjyrer. Du lager og lagrer brosjyrer og plakater fra design.kirken.no som du kan bruke i din menighet/fellesråd.

1400 Ferdig. Men vi blir igjen hvis noen ikke er ferdige. Siste kvinne går kl 15. 

Dere som blir med på teams tar del i gjennomgangene før lunsj som et vanlig seminar. I verksted-tiden kan dere bruke tiden til å gjøre det samme og bruke det digitale felleskapet og chatt til å få hjelp og støtte. Vi er på digitalt hele veien. 

Du må kopiere og lime inn nettadressen til teamsmøtet i en nettleser, vi får ikke lenket til nettadresser for tiden dessverre.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRiNmZkODQtZTY3OS00MjMyLTlkYTUtMzUxMDM5OWNhOTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22512024a4-8685-4f03-8086-14a61730e817%22%2c%22Oid%22%3a%2266b6b908-8731-4d71-8586-6999d6d9289e%22%7d

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.